Metsästys

Metsästyksen voit aloittaa suoraan kämppien portailta n. 410 ha kokoisella yhtenäisellä metsästysalueella. Yksityinen metsästysalueemme liittyy suoraan laajoihin valtionmaihin. Pienriistan metsästystä voit harrastaa kulloinkin voimassa olevien metsästysaikojen puitteissa.  Metsästettäviä lajeja alueella ovat metsäkanalinnut, jänis, pienpedot ja vesilinnut aina metsähanhea myöten. Tilan läpi kulkevalla lähes kolme kilometriä pitkällä jokialueella on  majavia, joita on myös mahdollista metsästää. Metsät ovat vaihtelevia talousmetsiä ja alueella on myös suoalueita teerien soidinpaikoiksi. Hiidenportin kansallispuisto tuo oman lisänsä alueella liikkuvien suurpetojen kuten karhujen, ahmojen, ilvesten ja joskus myös susien myötä.